Projekty

Firma METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.”.

Projekt realizowany jest w okresie 22.07.2020r. do 21.09.2020r.

Celem projektu jest stworzenie strategii wejścia na rynek zagraniczny firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. Produktem końcowym wytworzonym w trakcie realizacji projektu będzie dokument
opisujący strategię wejścia na rynek zagraniczny firmy.

Efektem prorozwojowej usługi doradczej będzie rozpoczęcie przez firmę procesu internacjonalizacji na wybrany rynek. Zawarte w strategii rekomendacje będą miały odzwierciedlenie w postaci
konkretnych działań.

W wyniku realizacji projektu firma pozyska nowe lepiej płatne zlecenia zagraniczne, co przyczyni się do jej rozwoju. Rozwój firmy przełoży się w przyszłości na utworzenie nowych miejsc pracy w województwie podlaskim na potrzebę realizacji nowych zleceń, które wygenerują dodatkowy przychód.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 38 250,00 PLN

 

METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. na rynku duńskim”.

Celem projektu internacjonalizacji firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.jest przygotowanie do wejścia na rynek duński, co w efekcie przyczyni się do dywersyfikacji rynków zbytu, wzrostu sprzedaży, maksymalizacji zysków, zakładanych w strategii firmy. Po wejściu na rynek firma zostanie dostawcą blach perforowanych i eksporterem na rynku duńskim. Oczekiwane efekty internacjonalizacji to większe wykorzystanie parku maszynowego, dywersyfikacja klientów, odejście od branży autotransporterów, pozyskanie lepiej płatnych zleceń oraz zwiększenie przychodów i zysków.

Wzrost zysków pozwoli utrzymać miejsca pracy w Polsce Wsch., a w przypadku większej liczby zleceń pozwoli na zwiększenie zatrudnienia. W celu wejścia na nowy rynek i wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją wskazano poniższe zadania:
1. Zakup środków trwałych.
2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
3. Wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych.
4. Szkolenie z oprogramowania.
5. Usługa doradcza dotycząca przygotowania do wdrożenia ISO 9001.
6. Udział w targach w charakterze wystawcy.

Wartość projektu: 542 185,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 390 575,00 PLN

 

 

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 1.POPW.2021 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu  nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Metbud Production Sp. z o.o. Sp.k., (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020)

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie – wiedza i doświadczenie