Projekty

Firma METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.”.

Projekt realizowany jest w okresie 22.07.2020r. do 21.09.2020r.

Celem projektu jest stworzenie strategii wejścia na rynek zagraniczny firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. Produktem końcowym wytworzonym w trakcie realizacji projektu będzie dokument
opisujący strategię wejścia na rynek zagraniczny firmy.

Efektem prorozwojowej usługi doradczej będzie rozpoczęcie przez firmę procesu internacjonalizacji na wybrany rynek. Zawarte w strategii rekomendacje będą miały odzwierciedlenie w postaci
konkretnych działań.

W wyniku realizacji projektu firma pozyska nowe lepiej płatne zlecenia zagraniczne, co przyczyni się do jej rozwoju. Rozwój firmy przełoży się w przyszłości na utworzenie nowych miejsc pracy w województwie podlaskim na potrzebę realizacji nowych zleceń, które wygenerują dodatkowy przychód.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 38 250,00 PLN

 

METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K. na rynku duńskim”.

Celem projektu internacjonalizacji firmy METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.jest przygotowanie do wejścia na rynek duński, co w efekcie przyczyni się do dywersyfikacji rynków zbytu, wzrostu sprzedaży, maksymalizacji zysków, zakładanych w strategii firmy. Po wejściu na rynek firma zostanie dostawcą blach perforowanych i eksporterem na rynku duńskim. Oczekiwane efekty internacjonalizacji to większe wykorzystanie parku maszynowego, dywersyfikacja klientów, odejście od branży autotransporterów, pozyskanie lepiej płatnych zleceń oraz zwiększenie przychodów i zysków.

Wzrost zysków pozwoli utrzymać miejsca pracy w Polsce Wsch., a w przypadku większej liczby zleceń pozwoli na zwiększenie zatrudnienia. W celu wejścia na nowy rynek i wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją wskazano poniższe zadania:
1. Zakup środków trwałych.
2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
3. Wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych.
4. Szkolenie z oprogramowania.
5. Usługa doradcza dotycząca przygotowania do wdrożenia ISO 9001.
6. Udział w targach w charakterze wystawcy.

Wartość projektu: 542 185,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 390 575,00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacjonalizacja

METBUD PRODUCTION Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr. POPW.01.02.00-20-0014/21

  1. „Internacjonalizacja firmy METBUD PRODUCTION Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.05.2023 r.

Budżet projektu: 342 637,05 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 239 995,42 PLN.

Celem projektu internacjonalizacji firmy METBUD PRODUCTION Sp. z o.o. Sp. k.  jest przygotowanie do wejścia na rynek francuski, co w efekcie przyczyni się do dywersyfikacji rynków zbytu, wzrostu sprzedaży, maksymalizacji zysków zakładanych w strategii firmy, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.   Firma planuje sprzedawać we Francji blachy perforowane wykrawane na prasie CNC i dopasowane do potrzeb klienta.

 

 

 

 

 

 

 

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 1.POPW.2021 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu  nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Metbud Production Sp. z o.o. Sp.k., (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020)

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie – wiedza i doświadczenie

 

 

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 2. Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k.  w wybranych  targach na terenie Francji ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP) .

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu

 

 

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 2.1 Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k.  w wybranych  targach na terenie Francji ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP) .

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

 

Wyniki postępowania nr 2.1.POPW.2021

Postępowanie nr 2.1.POPW.2021 na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Metbud Production Sp. z o.o. Sp. k.  w wybranych  targach na terenie Francji  ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP)

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.1.POPW.2021  z dnia 18.02.2022r.  przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 28 lutego 2022 r. do godziny 12.00 wpłynęły cztery oferty.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Atuty Kamil Łącki, ul. Piotrkowska 2a lok. 2a, 15-439 Białystok, NIP: 966 163 25 23

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 3.1 Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu gadżetów promocyjnych, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP) .

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania nr 3.1.POPW.2021

Postępowanie nr 3.1 Internacjonalizacja POPW2021 z dnia 28.02.2022r. na zakup usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu gadżetów promocyjnych, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP)

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3.1.POPW.2021  z dnia 28.02.2022r.  przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 08 marca 2022 r. do godziny 12.00 wpłynęła jedna oferta.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna, ul.42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok

 

 

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 3.2 Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi polegającej na wykonaniu nowej strony internetowej firmy, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP) .

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

 

Wyniki postępowania nr 3.2.POPW.2021

Postępowanie nr  3.2 Internacjonalizacja POPW2021 16.03.2022r. na zakup usługi polegającej na wykonaniu nowej strony internetowej firmy, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP)

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3.2.POPW.2021  z dnia 16.03.2022r.  przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 24 marca 2022 r. do godziny 12.00 wpłynęło dwanaście ofert.

 

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MICHAŁ GIERCZAK NEW GATE CREATIONS , ul. Łużycka 42/40, 30-658 Kraków

Firma METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania nr 2.2. Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k.  w  targach na terenie Francji ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

 

Wyniki postępowania nr 2.2.POPW.2021

  • Postępowanie nr 2.2. Internacjonalizacja POPW2021 na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. w targach na terenie Francji ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.2.POPW.2021  z dnia 08.03.2023r.  przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 16 marca 2023 r. do godziny 9.00 wpłynęły trzy oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Atuty Kamil Łącki, ul. Piotrkowska 2a lok. 2a, 15-439 Białystok, NIP: 966 163 25 23

Postępowanie nr 4.1 POPW2021 z dnia 12.04.2023 r. na zakup środków trwałych

 

METBUD PRODUCTION Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia na zakup środków trwałych, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik poniżej

oraz złożenie oferty (na dołączonym do zapytania formularzu) w terminie do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

Formularz ofertowo-cenowy

Zapytanie ofertowe

Wykaz oferowanego sprzętu

Pytania i odpowiedzi 14.04.2023

Komunikat o zmianie treści zapytania ofertowego 4.1.

 

Wyniki postępowania nr 4.1.POPW.2021

  • Postępowanie nr 4.1 POPW2021 z dnia 12.04.2023r. na zakup środków trwałych, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4.1.POPW.2021  z dnia 12.04.2023r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00 wpłynęły dwie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PAX PHU Paweł Wachholc ul. Słoneczny Sad 4M, 72-022 Dołuje, NIP: 8522338185

Informacja dot. wyboru ofert